Viharkár: ezt kell tenni, hogy a biztosító kárt térítsen

  • Jog
fireman watering fire

Az egyre változékonyabb klíma láttán nem árt, ha bebiztosítjuk a javainat is, hiszen természetesen mindannyiunkat érhetnek károk. Ezt a cikk írásakor Magyarországon lévő állapotok is bizonyítják (áradások, csuszamlások, kidőlt fák, megrongálódott ingatlanok és járművek, személyi sérülések).

Biztosító

Mindenek előtt fényképzeni, fényképezni, dokumentálni!
Minden szerződés érvényesítésének alapja, hogy pontosan dokumentálni tudjuk a történteket. Készítsünk fényképeket az adott helyszínről, a javainkról, a megrongálódás körülményeiről. Ha szükséges, készíttessünk jegyzőkönyvet illetékes hatóságokkal, dokumentáltassuk, hogy mi történt. Legyenek tanúink az eseményre!

A kár igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. biztosító, mezőgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, más okmány stb.), vagy – ha nem rendelkezik tőle független szervezet által kiadott okmánnyal – a károsult által kiállított jegyzőkönyv szolgál.”
(https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/karfelveteli_jegyzokonyv.html)

Például: Ha a vihar egy fát döntött a járművünkre, vagy ingatlanunkra, azonnal érdemes értesíteni a biztosítót, még mielőtt a fa lekerül a járműről, vagy ingatlanról! Természetesen fontos eltávolítani a kárt okozó természeti dolgot, például fát, de mindenekelőtt meg kell örökíteni az eseményt, például felvételek által (állapotmegőrzési kötelezettség).

SZERZŐDÉS
A biztosítóval kötött szerződésben meg kell találni azt a részt, ahol a viharkárokról beszél a szerződés. Itt be kell azonosítani, hogy ami történt a javainkkal, az ebben a kategóriába sorolhatónak tűnik-e. Pontosabb segítségért érdemes beszélni a magával a biztosítóval, hogy javaslatot tudjon tenni, illetve segíteni értelmezni a szerződést.

Amennyiben a fenti pontok teljesültek, vegyük figyelembe, hogy a legtöbb biztosítási szerződés előírja, hogy milyen dokumentumkat kell csatolnunk a kárigény érvényesítéséhez. Tehát pl.: fényképek, jegyzőkönyv, bármi, ami tanúsítja a kárt. Ezek beküldése előtt még értesítsük a biztosítót és kérdezzünk a további teendőkről.

A cikk alapjául szolgált egy magyar jogvédelmi társaság honlapjának blogg cikkje a viharkárokról, illetve a feltüntetett nemzeti adó és vámhivatal honlapján található dokumentumok.