Adatvédelmi tájékoztató GDPR szabályozás alapján

Adatvédelmi tájékoztató

www.villammarketing.com

A nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Nagy Miklós Tibor egyéni vállalkozó (székhelye: 2534 Tát, Gesztenye fasor 15, adószáma: 67421688-1-31) által üzemeltetett a www.villammarketing.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 

Bevezető

A tájékoztató nem jognyilatkozat. Alkotmányos követelmény, hogy mindenki számára követhetőve és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát. Ezen alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet. Az előzetes tájékoztatás célja, hogy az érintett a megfelelő tájékoztatás alapján képes legyen felismerni azt, hogy a szóbanforgó adatkezelés milyen hatással bír az információs önrendelkezési jogára és magánszférájára vonatkozóan. Az érintettek a megfelelő tájékoztatáson keresztül ismerhetik meg a személyes adataikra vonatkozó adatkezelést, illetve ezáltal érvényesülhet az információs önrendelkezési joguk. Az egyes adatkezelési körülmények időről időre megváltozhatnak, illetve az adatkezelő dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezeléséhez kapcsolódóan új adatkezelési céllal egészíti ki. Ebben az esetben elkerülhetetlen a tájékoztató módosítása. Az adatkezelőnek kiemelt figyelmet kell f ordítania arra, hogy az adatkezelési körülményekben bekövetkező változások megjelenjenek az adatkezelési tájékoztatóban is. A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábiakkal: 

  1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  2. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedlmi gyakorlat tilalmáról;
  3. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  4. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a )
  5. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a )

Alapelvek

A villammarketing.com honlapot Nagy Milklós Tibor e.v. üzemelteti (a továbbiakban, mint Adatkezelő). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Adatkezelő az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Adatkezelő adatai

Név: Nagy Miklóst Tibor e.v.

Cím: 2534 Tát, Gesztenye fasor 15.

E-mail cím: villammarketing.office@gmail.com

Adatfeldolgozó adatai

Név: Nagy Miklós Tibor e.v.

Cím: 2534 Tát, Gesztenye fasor 15.

Telefon: +36 70 619 8000

E-mail cím: villammarketing.office@gmail.com

Adatkezelés célja és a tárolt adatok

A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan naplózzák felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

A cookie-k használatáról (más néven sütik)

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

Tárolt adatok

Megrendelés vagy kapcsolatfelvétel során: Név, E-mail, Telefon, szállítási adatok és számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám), megrendelt tételek. Az adatok ügyfél kapcsolattartási információk, a rendelés teljesítéséhez vagy a kapcsolatfelvételhez szükségesek.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről . A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni.

Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti az erre szolgáló funkciók használatával (pl. regisztráció törlése, hírlevélről történő leiratkozás, adatmódosítás), vagy írja meg ilyen jellegű kérelmét ügyfélszolgálatunk e-mail címére.

Azok az ügyfél által nem használt tárolt adatok (pl. belépéshez megadott adatok), amelyek nem szükségesek az ügyfél kapcsolattartáshoz, esetleges garanciális vagy szavatossági ügyintézéshez, maximum 3 év után törlésre kerülnek.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata

Az Avtv. 27. §-a alapján bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: http://naih.hu/

Külső linkek vagy hivatkozások

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.